شرایط همکاری با ما

سفارش به صورت عمده با حداقل خرید ۱ جین (۱۲عدد) می باشد ، جهت ثبت سفارش عکس محصولات مد نظر از طریق دایرکت اینستاگرام ارسال شود.