ارسالی های : 1403/04/12

ارسالی های : 1403/04/13

ارسالی های : 1403/04/14

ارسالی های : 1403/04/16

ارسالی های : 1403/04/17

ارسالی های : 1403/04/19

ارسالی های : 1403/04/21

ارسالی های : 1403/04/23

ارسالی های : 1403/04/24

سایت رهگیری پست

آموزش ویدیویی پیگیری مرسولات

بارگیری ویدیو

آموزش پیگیری مرسولات

1- از قسمت بالا فایل های PDF تا 48 ساعت بعد از تاریخ ثبت سفارش را مشاهده کرده (دکمه سبز رنگ) و بر اساس مشخصات سفارش دهنده کد مرسوله خود را یادداشت فرمایید

پیگیری سفارش

2- وارد سایت رهگیری مرسولات پستی شوید (با کلیک بر روی دکمه قرمز رنگ بالا با نام “سایت رهگیری پست”)

پیگیری سفارش

3- کد مرسوله خودتان را وارد کنید تا وضعیت مرسوله پستی شما نمایش داده شود

پیگیری سفارش

جدیدترین محصولات