ارسالی های : 1401/06/27

ارسالی های : 1401/06/29

ارسالی های : 1401/06/30

ارسالی های : 1401/06/31

ارسالی های : 1401/07/02

ارسالی های : 1401/07/04

ارسالی های : 1401/07/06

ارسالی های : 1401/07/07

ارسالی های : 1401/07/09

ارسالی های : 1401/07/12

سایت رهگیری پست

آموزش ویدیویی پیگیری مرسولات

بارگیری ویدیو

آموزش پیگیری مرسولات

1- از قسمت بالا فایل های PDF تا 48 ساعت بعد از تاریخ ثبت سفارش را مشاهده کرده (دکمه سبز رنگ) و بر اساس مشخصات سفارش دهنده کد مرسوله خود را یادداشت فرمایید

پیگیری سفارش

2- وارد سایت رهگیری مرسولات پستی شوید (با کلیک بر روی دکمه قرمز رنگ بالا با نام “سایت رهگیری پست”)

پیگیری سفارش

3- کد مرسوله خودتان را وارد کنید تا وضعیت مرسوله پستی شما نمایش داده شود

پیگیری سفارش

جدیدترین محصولات